Privat Policy, Villkor
och GDPR

Privat Policy, Villkor och GDPR

Avboknings Policy


Behöver du avboka eller ändra tiden hör av dig senast 24 timmar innan. I annat fall debiteras full taxa. Full taxa tas även ut ifall du kommer ej kommer till session. Sessioner bokade med mindre än 24 timmar innan kan inte ombokas eller avbokas, och full taxa tas ut. (Undantag för oväntande händelser såsom ex sjukdom etc.) OBS! Jag utför ej terapi om klient är påverkad av alkohol eller andra droger. Full tax tas ut. Betalning sker med kontanter vid sessionen, eller överföring till bankkonto eller Swish. Betalning för session sker senast 5 dagar efter session.
General Data Protection Regulation (GDPR) - Samtycke till journalhantering


EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, som trädde i kraft den 25 maj 2018, ger ett starkare integritetsskydd för dig som privatperson. Alla former av hälsohantering måste följa denna lag.

När du bokar en tid hos mig, samtycker du till följande: I enlighet med GDPR behöver jag som företagare inhämta ett uttryckligt samtycke från dig för att få behandla uppgifter om din hälsa. Jag har tystnadsplikt, vilket innebär att jag hanterar dina personuppgifter som namn, adress, telefonnummer, e-postadress, samt journalanteckningar om dig, med fullständig sekretess.

Journalanteckningar gör jag under och efter våra hypnossessioner. Mina noteringar om det som sagts under sessionen, vad vi har gjort, egna reflektioner över resultatet av sessionen samt idéer inför eventuell uppföljningssession., förvaras väl inlåsta. Endast jag har tillgång till journalerna. Jag sparar i regel journalanteckningar i två år efter klientens sista session, så att jag enkelt kan påminna mig om vad som redan har sagts och vad vi har jobbat med om du som klient skulle vilja ha en uppföljande session.

Efter två år destruerar jag journalanteckningarna och jag raderar då också personuppgifter i bokningssystemet. Min inkorg för e-post rensar jag regelbundet och e-post om klienters hälsa sparar jag i högst 2 månader. Du har möjlighet att begära att få se mina journalanteckningar om dig och / eller begära att jag destruerar dem.
Private Policy & Villkor


All information och praxis från Melt är inte på något sätt avsedd att ersätta standard medicinsk, psykologisk eller psykiatrisk behandling. Vi är inga läkare eller psykologer och vi ställer inte diagnoser eller botar sjukdomar. Vi rekommenderar att du alltid konsulterar din läkare före sessioner.

Informationen och teknikerna från Melt är ett kompletterande naturliga alternativ för självläkning, självhjälp och beteendemodifiering. Potentiella klienter under 18 år måste ge skriftligt medgivande från båda föräldrarna eller vårdnadshavarna för att använda tjänster som tillhandahålls.

Melt ger inga uttryckliga eller underförstådda garantier för resultat, i den mån då mänskligt beteende inte kan förutses. (Du kan leda en människa till vatten ... men). Allmänheten informeras vederbörligt om att eftersom vi är indivdier med olika erfarneheter, så gör resultaten också, och att all hypnos är självhypnos. Resultaten uppnås i slutändan genom klientens egna personliga ansträngningar för att tillämpa dessa tekniker för vilka varje klient tar fullt ansvar.

All information som tillhandahålls av klienter från MeltWithin.com hålls strikt konfidentiell. Denna webbplats installerar inte "cookies", deltar inte i datautvinning eller tillhandahåller någon annan information från klienter på MeltWithin.com.

Alla referenser här är sanna och klienternas egna ord. Den ändring som skett är översättning till engelska, och i enstaka fall har referenserna kortats ner för lättare läsning.